مناسب برای
سایپا False
ایرانخودرو True
نیاز به کمک داری؟ پیام بده